Bujak Bogusław

1115 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Można być pa­nem, ale też i chamem! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:52

Z wiekiem większe prag­nienia, mniej­sze możliwości. 

aforyzm • dzisiaj, 06:16

Jan Szyszko - ka­tas­tro­fa eko­logiczna blisko!

na­talia(__ups: ni­by tyl­ko naz­wis­ko , a rym do niego jakże blisko. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 08:19

Dlacze­go strze­la się z przymróżeniem oka? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:29

Czas to przemijanie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 06:01

Życie nie kończy się hap­py endem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2017, 06:51

Mil­cze­nie ma też swoją cenę. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 lutego 2017, 11:59

Sztuką jest po­wie­dzieć coś, nie mówiąc nic. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2017, 06:05

Jak za­siejesz miłość, to i zbie­rzesz miłość. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 lutego 2017, 06:36

Człowiek złośli­wy, to i bar­dziej kąśliwy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 lutego 2017, 06:20
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 11:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można być pa­nem, ale [...]

wczoraj, 13:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czas to prze­mija­nie.  

wczoraj, 09:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dlaczego strze­la się z [...]

wczoraj, 09:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jan Szyszko - ka­tas­tro­fa [...]

przedwczoraj, 08:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas to prze­mija­nie.  

przedwczoraj, 07:06natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czas to prze­mija­nie.  

19 lutego 2017, 09:19owieca sko­men­to­wał tek­st Życie nie kończy się [...]

19 lutego 2017, 00:29Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Milczenie ma też swoją [...]

18 lutego 2017, 17:14Cris sko­men­to­wał tek­st Milczenie ma też swoją [...]

17 lutego 2017, 10:42Cris sko­men­to­wał tek­st Sztuką jest po­wie­dzieć coś, [...]