Bujak Bogusław

1236 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Z miłości, wiele radości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:27

Życzli­wy: spełni jej każde życze­nie. Za zbliżenie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:10

Ko­bieta gorąca: płonęła cała, gdy chciała. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 06:02

Stre­mowa­na: da­wała, choć się bała. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2017, 13:58

Skrępo­wana: gdy się od­da­wała, trochę się krępowała. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2017, 07:02

Ko­bieta od­da­na, to dla mężczyz­ny war­tość dodana. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 06:03

Przy­jaciół poz­na­je się w potrzebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 06:34

Mi­siewicze: to no­wej władzy oblicze. 

aforyzm • 18 czerwca 2017, 06:27

W ra­mach dob­rej zmiany, żaden uchodźca nie będzie przyjmowany. 

aforyzm • 17 czerwca 2017, 06:27

Dlacze­go? Szyszko, Błaszczak i córka leśniczego. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 czerwca 2017, 06:36
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 12:03piórem2 sko­men­to­wał tek­st Z miłości, wiele ra­dości.  

dzisiaj, 09:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Z miłości, wiele ra­dości.  

wczoraj, 13:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzliwy: spełni jej każde [...]

wczoraj, 13:08wdech sko­men­to­wał tek­st Życzliwy: spełni jej każde [...]

przedwczoraj, 23:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dlaczego? Szyszko, Błaszczak i [...]

przedwczoraj, 23:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dlaczego? Szyszko, Błaszczak i [...]

22 czerwca 2017, 14:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Stremowana: da­wała, choć się [...]

22 czerwca 2017, 12:52Irracja sko­men­to­wał tek­st W ra­mach dob­rej zmiany, [...]

22 czerwca 2017, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Skrępowana: gdy się od­da­wała, [...]

21 czerwca 2017, 13:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skrępowana: gdy się od­da­wała, [...]