Bujak Bogusław

1145 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Nie pat­rz co zbierasz, pat­rz co siejesz. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 08:38

Dob­ry gość, co przy­niesie coś. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 06:36

Człowiek tchórzli­wy, to i płochliwy. 

aforyzm • 21 marca 2017, 06:02

Na każde­go z nas przyj­dzie czas. 

aforyzm • 20 marca 2017, 05:59

Gdy człowiek błądzi, sobą nie rządzi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2017, 06:47

Człowiek gdy się pos­tarza, to się i powtarza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 marca 2017, 06:30

Uda­wanie, to też sztuka. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 marca 2017, 06:45

Żyję, bo żyć warto. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 marca 2017, 06:42

Sza­nuj podwład­ne­go, bo możesz go mieć za przełożonego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2017, 06:02

Z biegiem lat mniej­szy wkład. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2017, 06:52
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 07:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

dzisiaj, 00:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

wczoraj, 16:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

wczoraj, 11:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

wczoraj, 11:05Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

wczoraj, 09:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie pat­rz co zbierasz, [...]

przedwczoraj, 11:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dobry gość, co przy­niesie [...]

przedwczoraj, 11:09Cris sko­men­to­wał tek­st Dobry gość, co przy­niesie [...]

przedwczoraj, 06:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dobry gość, co przy­niesie [...]

14 marca 2017, 08:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Z biegiem lat mniej­szy [...]