Bujak Bogusław

1179 tekstów – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Złe pra­wo zwal­czaj dob­rym prawem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:01

Naj­bar­dziej po­budza - żona. Cudza. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 07:27

Tra­gedia, gdy rodzi­ce palą nad gro­bami swoich dzieci znicze. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 08:01

Naj­lep­sza łapówka, to gotówka. 

aforyzm • 25 kwietnia 2017, 06:05

Kto wie­rzy w Bo­ga, śmierć mu nie trwoga. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2017, 06:04

Człowiek swa­woli, gdy słabej woli. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 kwietnia 2017, 06:21

Posłowie: często wiele w mo­wie, niewiele w głowie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 kwietnia 2017, 08:22

Gdy u pan­ny cno­ta, u ka­wale­ra wiel­ka ochota. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2017, 06:09

Mało twórców, więcej konsumentów. 

aforyzm • 20 kwietnia 2017, 07:33

U niejed­ne­go posła wiel­ka głowa... osła. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 kwietnia 2017, 07:16
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:09Naja sko­men­to­wał tek­st Złe pra­wo zwal­czaj dob­rym [...]

wczoraj, 08:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Najbardziej po­budza - żona. [...] 

wczoraj, 07:47Cris sko­men­to­wał tek­st Najbardziej po­budza - żona. [...] 

przedwczoraj, 16:38Cris sko­men­to­wał tek­st Tragedia, gdy rodzi­ce palą [...]

przedwczoraj, 09:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tragedia, gdy rodzi­ce palą [...]

25 kwietnia 2017, 11:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najlepsza łapówka, to gotówka.  

24 kwietnia 2017, 09:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kto wie­rzy w Bo­ga, [...]

23 kwietnia 2017, 12:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek swa­woli, gdy słabej [...]

22 kwietnia 2017, 14:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Posłowie: często wiele w [...]

21 kwietnia 2017, 07:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy u pan­ny cno­ta, [...]