Bujak Bogusław

1082 teksty – auto­rem jest Bu­jak Bo­gusław.

Prze­moc nie po­win­na być wspiera­na przez niemoc. 

aforyzm • dzisiaj, 12:09

Dlacze­go trze­ba sta­le wal­czyć o pokój? 

aforyzm • wczoraj, 06:05

Naz­wisko, to nie wszystko. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 05:56

Nie zjesz stra­wy, gdy gar­nek dziurawy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2017, 06:29

Już ty­le lat, człowiek niszczy ten świat! 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2017, 06:37

Żyj dla siebie, ale myśl o innych. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 stycznia 2017, 06:13

Mężat­ka: do grzechu kandydatka. 

aforyzm • 15 stycznia 2017, 06:22

W mod­litwie spełnia się wiara. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 stycznia 2017, 06:28

Człowiek bez­kom­pro­miso­wy, to także twardogłowy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 stycznia 2017, 06:34

Smaczny i zdro­wy jest chleb razowy.

Cris: gra­ham też, orkiszowy... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 06:21
Zeszyty
  • Bogusław Bujak „Aforyzmy” – Wy­daw­nic­two: War­szaw­ska Fir­ma Wy­daw­nicza Rok wy­dania: 2015 Liczba stron: 74 IS­BN: 978-83-8011-033-5 For­mat: 144x206 Ce­na: 24.00 zł Zbiór afo­ryzmów i sen­ten­cji sku­pionych wokół za­gad­nień ludzkiego życia, oso­bowości człowieka oraz za­sad kierujących je­go zacho­waniem i postępo­waniem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Bujak Bogusław

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 19:07Eufemia sko­men­to­wał tek­st Przemoc nie po­win­na być [...]

dzisiaj, 15:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przemoc nie po­win­na być [...]

przedwczoraj, 22:29Cris sko­men­to­wał tek­st Nazwisko, to nie wszys­tko.  

przedwczoraj, 16:03William sko­men­to­wał tek­st Nazwisko, to nie wszys­tko.  

18 stycznia 2017, 11:04Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zjesz stra­wy, gdy [...]

14 stycznia 2017, 00:02Cris sko­men­to­wał tek­st Bywa tak, że tracąc [...]

13 stycznia 2017, 23:25Cris sko­men­to­wał tek­st Dziel się z ludźmi [...]

11 stycznia 2017, 12:49Cris sko­men­to­wał tek­st Smaczny i zdro­wy jest [...]

10 stycznia 2017, 20:17czarnykott sko­men­to­wał tek­st Polityczna ka­riera: z osła [...]

9 stycznia 2017, 06:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kochliwy: ro­bi słodką minę, [...]